ورود به پنل ثبت نام

قوانین باباسبد

  1. اصناف قبل از هرگونه عضویت با مطالعه محتوای وب سایت می توانند از کلیه اهداف و زمینه فعالیت و موارد مورد ابهام خود آگاهی پیدا نمایند و سپس اقدام به ثبت نام و عضویت و فعالیت نمایند.
  2. عضویت فقط برای اصناف مرتبط با زمینه فعالیت باباسبد امکان پذیر است و هرگونه عضویت های غیر مرتبط بلافاصله حذف خواهند شد.
  3. حفظ و نگهداری صفحه کاربری هر صنف برعهده خودشان میباشد.
  4. هر صنف مسئول محتوای صفحه کاربری اختصاصی خود میباشد.
  5. با اصنافی که در صفحه کاربری اختصاصی خود از محتوای غیر از زمینه فعالیت باباسبد استفاده نمایند علاوه بر مسدود شدن کاربری برخورد قانونی می گردد.
  6. هرگونه سوء استفاده از کاربرد و کارایی مجموعه نرم افزارهای باباسبد خارج از زمینه فعالیت تعیین توسط اصناف موجب مسدوی و برخورد قانونی می شود.
  7. اصناف فقط تحت یکی از عناوین تامین کنندگان اولیه و یا تامین کنندگان نهایی و یا توزیع کنندگان می توانند عضویت داشته باشند در صورت مشاهده کلیه عضویت ها مسدود خواهد شد.
  8. اصنافی که اقدام به نشر اکاذیب و یا هرگونه مطالب غیر مرتبط بر علیه شخصی و منافع کشور بنمایند علاوه بر مسدود نمودن کاربری آنها به مراجع ذی صلاح معرفی می گردند.
  9. هر گونه استفاده از فضای تبلیغاتی برای فعالیت های غیر مرتبط ممنوع و منجر به مسدودی اکانت می شود.
  10. هرگونه تبلیغ علیه مجموعه نرم افزارهای باباسبد منجر به مسدودی صفحه کاربری اختصاصی صنف خاطی می گردد.